A BARBIOCEAN PIACTÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

 

Jelen szabályzat a www.barbiocean.com címen elérhető Piactér használatának szabályait tartalmazza.

Jelen Szabályzatban a nagy kezdőbetűvel írt fogalmak, amennyiben a Szabályzat további részében külön nem lett egyértelműen meghatározva, az alábbiak szerint értelmezendők: 

PIACTÉR ADIMINISZTRÁTORA: Pente Barbara, aki BarbiOcean Sp. z o.o. vállalat ügyvezető igazgatója és aki egyben a Piactér tulajdonosa, székhelye: ul. Długa 29, 00-238 Varsó, Lengyelország, cégjegyzék szám: 859155, adószám: 5252835250, e-mail cím: info@barbiocean.com.

ADATOK: bármilyen információ vagy tartalom, különösen: fényképek, képek, szöveges üzenetek, videók, melyeket a Felhasználó a Piactéren saját fiókja keretein belül, a Piactéren keresztül elhelyez.

SZEMÉLYES ADATOK: a 2018. május 10-i Személyes adatok védelméről szóló törvény (egységes szöveg, 2018. évi lengyel közlöny, 1000. tétel) értelmében, a Felhasználóval kapcsolatos személyes adatok, többek között a regisztrációs űrlap és a Felhasználó fiókján keresztül megadott és a Piactér Adminisztrátora által gyűjtött és jelen Szabályzatban, valamint a Személyes adatok védelmére és biztonságára vonatkozó szabályzatban meghatározott szabályok szerint feldolgozott személyes adatok.

CÉGADATOK: a Piactéren regisztrált Gyártók vagy Nagykereskedők céges adatai, beleértve a cégnevet, e-mail címet, telefonszámot, melyet jogosultak használni, s melyek megegyeznek a nyilvános nyilvántartásokban, pl. Cégjegyzékben szereplő adatokkal. 

NAGYKERESKEDŐ: a Piactéren regisztrált és Terméket kereső természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, melyet a törvény jogképességgel ruház fel, és amely saját nevében gazdasági vagy szakmai tevékenységet végez és közvetlenül a gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatos ügyleteket bonyolít.

POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV: az 1964. április 23‐i lengyel polgári törvénykönyv, későbbi módosításokkal

FELHASZNÁLÓI FIÓK: a Piactéren a regisztrált Felhasználók számára elérhető szolgáltatás, melynek köszönhetően a Felhasználó Adatokat és Személyes adatokat ad meg a Piactér használatához, melyeket a Piactér Adminisztrátora gyűjt és kezel jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint. 

PIACTÉR: a www.barbiocean.com címen elérhető online tér, mely lehetővé teszi az ott regisztrált Felhasználók számára, hogy igénybe vegyék a Piactér Adminisztrátora által nyújtott szolgáltatásokat.

GYÁRTÓ: a Piactéren regisztrált és Terméket bemutató természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, melyet a törvény jogképességgel ruház fel, saját nevében gazdasági vagy szakmai tevékenységet végez és közvetlenül gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatos ügyleteket bonyolít.

REGISZTRÁCIÓ: fiók létrehozása a Felhasználó által, a Piactéren keresztül az Adminisztrátor által közzétett űrlap segítségével.

SZABÁLYZAT: a BARBIOCEAN Piactér használatának, valamint a Piactér Adminisztrátora által a Piactéren keresztül nyújtott szolgáltatások jelen szabályzata. A szabályzat szerves részét képezi a Személyes adatok védelmére és biztonságára vonatkozó szabályzat.

                                                                                                                                                                                                                                                                            TERMÉKEK: a Piactéren a Gyártó által bemutatott, vagy a Piactéren keresztül a Nagykereskedő által keresett minden olyan termék, mely a hatályos jogszabályok szerint adásvételi szerződés vagy adomány tárgyát képezheti.

TARTÓS ADATHORDOZÓ: olyan anyagot vagy eszközt jelent, mely lehetővé teszi Felhasználók számára a személyesen nekik elküldött információk tárolását, oly módon, hogy a jövőben az információkhoz való hozzáférés biztosított legyen az információkat szolgáló célnak megfelelő időtartamban, és melyek lehetővé teszik a tárolt információk változatlan formában történő megjelenítését.

SZERZŐDÉS: a Piactéren elérhető Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződése, mely a Felhasználó és a Piactér Adminisztrátora között jön létre elektronikus úton.

SZOLGÁLTATÁS: a Piactér Adminisztrátora által nyújtott minden szolgáltatás, mely elektronikus úton történik, beleértve azt is, mely lehetővé teszi a Gyártó számára saját Cégének és Termékeinek a Piactéren történő bemutatását, valamint a Nagykereskedő számára lehetővé teszi a Piactéren történő Terékek keresését és a Gyártóval való kapcsolatfelvételt. 

FELHASZNÁLÓ: Piactéren regisztrált Nagykereskedő vagy Gyártó


 

1.§ Általános rendelkezések

1. A Piactér tulajdonosa a Piactér Adminisztrátora. A Piactér a Gyártók által történő Termékek bemutatására, Nagykereskedők által Termékek keresésére és Gyártókkal való kapcsolatfelvételre, valamint az Adminisztrátor által a Piactér közvetítésével nyújtott szolgáltatások igénybevételére szolgál. Piactér lehetővé teszi Felhasználók összekötését a Vállalat és az eladásra (megvásárlásra) vagy adományozására alkalmas Termékek reklámozásához. A Piactéren bemutatott Termékek eladása (megvásárlása) vagy adományozása a Piactér Adminisztrátorának részvétele és felelőssége nélkül, a Piactéren kívül történik. 

2. Termékek bemutatását a Piactéren kizárólag a Piactéren regisztrált Gyártók végezhetnek. Gyártóként kizárólag vállalkozó regisztrálhat. 

3. A regisztrált Nagykereskedők a Piactér segítségével a számukra szükséges Terméket kikereshetik, a Gyártókkal felvehetik a kapcsolatot. Nagykereskedőként egyedül vállalkozó regisztrálhat. 

4. A Piactéren történő regisztrációhoz és a Piactér közvetítésével nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges a jelen Szabályzat és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása. Jelen Szabályzat és Adatvédelmi Szabályzat Felhasználó által történő elfogadása azt jelenti, hogy azokkal Felhasználó megismerkedett, azok tartalmát megértette és azok rendelkezéseit teljes mértékben elfogadja.

5. A Piactérhez kapcsolódó minden jog, beleértve a szerzői vagyoni jogokat, a Piactér nevéhez, internetes domain nevéhez, honlapjához és a Piactér honlapján szereplő mintákhoz, űrlapokhoz, emblémákhoz fűződő szellemi tulajdonjogokat (kivéve a Piactér honlapján bemutatás céljából bemutatott Adatokat, melyek szerzői jogai harmadik személyekhez tartoznak), tulajdonosa a Piactér Adminisztrátora, használatuk pedig kizárólag a Szabályzatban meghatározott és a Szabályzatnak megfelelő módon és a Piactér Adminisztrátorának írásos engedélyével lehetséges. 

6. Piactér Adminisztrátora törekszik arra, hogy a Piactér használata lehetséges legyen internet Felhasználók számára minden népszerű internetes böngésző, operációs rendszer, eszköz és internetkapcsolat típus segítségével. A Piactér honlapját lehetővé tévő minimális műszaki követelmények: legalább Internet Chrome 80 vagy FireFox 74 verziójú internetes böngésző használata, bekapcsolt JavaScript-támogatással, mely elfogadja a süti-fájlokat, valamint legalább 256 kbit/s sávszélességű internetes kapcsolat. A Piactér honlapja minimum 1024x768 pixel képernyőfelbontáshoz optimalizált. 

7. Adminisztrátor "süti" fájlok mechanizmusát alkalmazza, melyeket a Felhasználók által a Piactér honlapjának használata során a Piactér Adminisztrátorának szervere egy végberendezés merevlemezére ment el. A „süti” fájlok használatának célja, biztosítani a Piactér honlapjának megfelelő működését a Felhasználók végberendezésén. Ez a mechanizmus nem tesz kárt a Felhasználók végberendezéseiben és nem okoz konfigurációs módosításokat a Felhasználók végberendezéseiben, sem az ezeken a berendezéseken telepített programokban. Minden Felhasználó kikapcsolhatja a „sütik” mechanizmusát végberendezésének internetes böngészőjében. Piactér Adminisztrátora azonban rámutat, hogy a „sütik” kikapcsolása a nehézségeket okozhat a Piactér honlapjának használatában, vagy lehetetlenné teszi annak használatát.

8. A Piactér honlapján keresztül a Piactéren történő regisztrációhoz és a Piactéren keresztül elektronikus úton nyújtott Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, hogy a Felhasználó aktív e-mail fiókkal rendelkezzen.

9. Tilos a Felhasználó által jogellenes tartalmak szolgáltatása, valamint a Piactér, a Piactér honlapja, vagy a Piactér Adminisztrátora által díjmentesen nyújtott szolgáltatásainak jogellenes, közerkölcsbe ütköző vagy harmadik személyek személyiségi jogát sértő módon történő használata.

10. Elfogadhatatlan a Piactér erőforrásainak és funkciójának felhasználása a Felhasználó olyan tevékenységének folytatásához, mely megsértené a Piactér Adminisztrátorának érdekeit.

11. A Piacteret használó Felhasználó köteles:

a. tartózkodni a bemutatott Terméken vagy a Termékkel kapcsolatos Adatokban saját nevének vagy vezetéknevének és keresztnevének, emblémájának, honlapja címének vagy az arra irányító linknek, e-mail címnek és telefonszámának elhelyezésétől,

b. tartózkodni a Piactéren ugyanazon Termékek vagy Adatok többszörös elhelyezésétől,

c. nem helyezhet el tiltott vagy jogellenes információkat sem Adatokat, melyek bármilyen módon megsérthetnék harmadik személyek vagy Piactér Adminisztrátorának jogait, különösen, melyek megsérthetnék bármely alany szerzői jogait, ipari tulajdonjogait vagy személyiségi jogait, 

 

d. a Piacteret és a rajta keresztül elérhető Szolgáltatásokat oly módon igénybe venni, hogy azzal ne zavarja meg Piactér működését, különösen a meghatározott program vagy eszközök használata által,

e. tartózkodni a Piactér olyan jellegű használatától, mely más Felhasználók és a Piactér Adminisztrátora számára terhessé válhat, a Piacteret egyéb Felhasználók személyiségi jogainak (beleértve a magánélethez való jogot) és valamennyi joguk tiszteletben tartásával használni. 

 

12. Tilos az alábbi Termékek bemutatása a Piactéren:

a. lopott vagy bűncselekmény következtében beszerzett vagy illegálisan forgalomba hozott Termékek,

b. hamis vagy hamisított Termékek,

c. melyek önállóan vagy bármilyen egyéb módon, a Termék megjelenítése vagy reklámozása által megsértik harmadik személy jogait, különösen szerzői jogait, ipari tulajdonjogait vagy védelem alatt álló személyiségi jogait,

d. melyek kereskedését jogszabályok tiltják,

e. licensszel vagy engedéllyel nem rendelkező Termékek, melyek kereskedéséhez, a jogszabályoknak megfelelően licensz vagy engedély megszerzése szükséges, 

f. melyek nem rendelkeznek tanúsítványokkal vagy igazolásokkal, valamint nem teljesítik a jogszabályokban előírt szabványokat.

 

13. Piactér Adminisztrátora fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítsa adott kategóriájú Termékek Piactéren történ bemutatását, vagy Felhasználó regisztrálását.

2.§ Regisztráció és fiók létrehozása a Piactéren

1. A regisztráció, valamint Fiók létrehozása és használata a Piactéren önkéntes jellegű. A Piactéren történő regisztráció lehetővé teszi Nagykereskedő részére a hozzáférést a Piactéren a Gyártó által bemutatott Termékek Adataihoz (pl. ár, Gyártó neve). A nem regisztrált internetes Felhasználók számára egyedül az Termék fényképe és neve látható.

2. A regisztráció a Piactéren, a Piactér honlapján elérhető űrlap kitöltésével történik, Felhasználó Vállalatának neve, székhelyének címe, adószáma, elérhetősége és Felhasználóneve megadásával. Felhasználó bármikor regisztrálhat a Piactér honlapján keresztül, a hét minden napján, a nap 24 órájában.

3. A Felhasználónév a Felhasználó e-mail címe. Felhasználónév nem tartalmazhat obszcén, trágár vagy jogellenes tartalmakat, ellenkező esetben Piactér Adminisztrátora korlátozhatja vagy zárolhatja Felhasználó hozzáférését a Piactéren elérhető Szolgálatásokhoz.

4. A regisztrációhoz a Felhasználónak legalább az alábbiakat végre kell hajtania:

a. regisztrációs űrlap kitöltése

b. Szabályzat elfogadása

c. regisztráció megerősítése.

 

5. Regisztráció megerősítése a Piactér Adminisztrátora által, a Felhasználó regisztrációs űrlapján megadott e-mail címre automatikusan elküldött linkre történő kattintással történik.

6. Regisztráció a megerősítés pillanatában válik véglegessé. Regisztráció elvégzése pillanatában a Piactér Adminisztrátora és Felhasználó között határozatlan idejű, a Piactéren elérhető Szolgáltatásokról szóló szolgáltatási szerződés jön létre elektronikus úton. Regisztrált Felhasználó a Fiókja segítségével igénybe veheti a Piactéren elérhető Szolgáltatásokat.

7. A Felhasználó által kitöltött regisztrációs űrlap megerősítése egyenértékű a Felhasználó nyilatkozattételével, mely szerint a Felhasználó által megadott Személyes Adatok és Cégadatok valósak, és hogy Felhasználó jogosult rendelkezni ezen Személyes Adatokkal, valamint jogosult a Felhasználó regisztrációjára. Felhasználó felelősséget vállal a valóságnak nem megfelelő, hamis vagy harmadik személyekhez vagy alanyokhoz fűződő, nem pedig Felhasználóhoz tartozó Személyes Adatok és Cégadatok megadásáért. Amennyiben Piactér Adminisztrátora olyan megalapozott információkhoz jut, melyek szerint Felhasználó a valóságnak nem megfelelő, hamis vagy harmadik személyekhez vagy alanyokhoz kapcsolatos Személyes Adatokat és Cégadatokat használ, Piactér Adminisztrátora felfüggesztheti vagy törölheti Felhasználó Fiókját.

8. Piactér Adminisztrátora fenntartja magának a jogot a Felhasználó által megadott regisztrációs információk ellenőrzésére, tetszőleges időben, különösen abban az esetben, ha valódiságukkal kapcsolatban kételyek merülnek fel. Az ellenőrzés idején Piactér Adminisztrátora jogosult határozatlan időre, de legfeljebb az ellenőrzés végrehajtásának végéig korlátozni vagy zárolni Felhasználó regisztrációját  

9. Felhasználó kötelezi magát, hogy nem osztja meg Piactér keretein belül létrehozott fiókjának hozzáférési adatait általa meg nem hatalmazott személyeknek, valamint, hogy ezeket az adatokat megvédi illetéktelen személyek hozzáférésével szemben. Piactér Adminisztrátora nem vállal felelősséget bármilyen, a Felhasználó által a Piactéren, a Felhasználó fiókján keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételére fel nem hatalmazott harmadik személyek által elkövetett cselekményekért, melyek abból származnak, hogy Felhasználó illetéktelen személyeknek átadta az említett hozzáférési adatokat, vagy azokat nem megfelelően biztosította. 

10. A természetes személyként regisztrált Felhasználó halála esetén, vagy személyként, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységként regisztrált Felhasználó törlése esetén, a Piactéren elérhető szolgáltatásokról szóló Szerződés megszűnik, Felhasználó Fiókja pedig törlésre kerül az Adminisztrátornak bejelentett és bemutatott, a Szerződés megszűnésének alapjául szolgáló körülmények következtében. 

3.§ Piactéren elérhető Szolgáltatások

1. Nagykereskedő a Piactéren létrehozott Fiókja segítségével kikeresheti a számára szükséges Termékeket, felveheti a kapcsolatot a Gyártóval.

2. Gyártó a Piactéren létrehozott Fiókja segítségével a Piactéren bemutathatja Termékeit, azok fényképeit vagy videófelvételeit, árait, tulajdonságainak leírását, a Gyártó cégtörténetét és adatait.  

3. A Piactéren bemutatott Termékek fényképe és neve látható lesz minden internetes Felhasználó számára. A Piactéren bemutatott Termékek további Adatai, különösen a Gyártó neve és a Termék ára, kizárólag a regisztrált Nagykereskedők számára lesz látható.  

4. A Termékek bemutatásának részletes feltételei az alábbiakban lettek szabályozva. 

5. Piactér Adminisztrátora mindent megtesz annak érdekében, hogy a Piactéren keresztül a Felhasználók számára nyújtott Szolgáltatások funkcionálisak és folyamatosan elérhetők legyenek.

4.§ Szolgáltatások igénybevételének díjai

  1. A regisztráció a Piactéren és az ott elérhető Szolgáltatások Nagykereskedő és Gyártó által történő igénybevétele díjmentes.
  2. A Piactér Adminisztrátora, az érintett Feleket a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti a díj bevezetéséről, 14 nappal annak életbe lépése előtt. 

5. § Termékek Piactéren történő bemutatásának feltételei

1. A Gyártó jogosult Termékek bemutatására a Piactér Felhasználói Fiókján keresztül, jelen Szabályzat rendelkezései szerint. 

2. Termékek bemutatása a Piactér honlapján nem minősül a Polgári Törvénykönyv értelmében vett eladási ajánlatnak, hanem egyedül Termékek megvásárlására irányuló megrendelések tételéről szóló meghívásnak számít.

3. A Piactéren megjelenő Termékeknek, valamint a hozzájuk tartozó Adatoknak meg kell felelnie a jogszabályoknak, a közerkölcsnek, tiszteletben tartva a szerzői jogokat, ipari tulajdonjogokat és más alanyok személyiségi jogait. A Terméket bemutató Felhasználó teljes felelősséget vállal ezen jogszabályok megsértéséért, valamint az ebből keletkezett minden kárért. 

4. A Terméket a saját fényképei, tulajdonságai leírásával, mennyiség, ár, valamint a Gyártó nevének feltöltésével lehet bemutatni a Piactéren. 

5. A Termék Piactérre történő feltöltése után, a Termék fényképe és neve nyilvánosan látható lesz az internet minden Felhasználója számára.

6. Tilos olyan fényképek feltötlése, melyek megtévesztik az internet Felhasználóit vagy Felhasználókat és olyan Terméket mutatnak be, melyek nem szerepelnek a Gyártó portfóliójában, vagy azok gyártásból kivont vagy nem elérhető termékek. 

7. A kiválasztott Termékre történő kattintás után, az internet Felhasználója beregisztrálhat a Piactérre, hogy felvegye a kapcsolatot a Piactéren bemutatott Termék Gyártójával. Az Internet Felhasználója azzal a feltétellel szerezheti meg a Piactéren kiválasztott Terméket bemutató Gyártó elérhetőségét, ha beregisztrál a Piactérre.

8. A Piactér Adminisztrátora nem válaszol a Piactéren bemutatott Termékek minőségével, árával és tulajdonságaival kapcsolatos kérdésekre. A válaszok megszerzéséhez elengedhetetlen beregisztrálni vagy bejelentkezni a Piactérre és felvenni a kapcsolatot a kiválasztott Terméket bemutató Gyártóval.

 

6.§ Személyes adatok védelme és adatvédelmi szabályzat

1. A Felhasználó által megadott személyes adatok adminisztrátora a Piactér Adminisztrátora.

2. A Piactér Adminisztrátora kötelezi magát a személyes adatok védelmére a 2018. május 10-i A személyes adatok védelméről szóló törvénynek, valamint a 2002. július 18-i elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló törvénynek megfelelően. A Felhasználó saját személyes adatait a regisztráció során a Piactér Adminisztrátora számára megadva beleegyezik azoknak a Piactér Adminisztrátora által történő feldolgozására a regisztráció, valamint a Piactéren regisztrált egyéb Felhasználókkal való kapcsolatfelvétel biztosítása céljából. A Felhasználó bármikor betekinthet személyes adataiba, azokat bármikor javíthatja, frissítheti vagy törölheti. 

3. A Piactéren történő regisztrációhoz használt Személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és tárolásának részletes szabályai a www.barbiocean.com címen elérhető Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban lett meghatározva. 


 

7.§ Szerződés felbontása

1. Felhasználó bármikor felbonthatja a Piactéren elérhető szolgáltatásokról szóló szerződést saját Fiókja törlése által, azonban a Fiók törlése egyben a Piactéren bemutatott Termékekkel kapcsolatos minden Adat törlését is jelenti.

2. Abban az esetben, ha:

a. a Piactér Adminisztrátora hiteles információkat szerez arról, hogy Felhasználó harmadik személyek jogait sértő módon használja Piacteret,

b. a Piactér Adminisztrátora megállapítja, hogy Felhasználó a Szabályzat rendelkezéseit, beleértve Adminisztrátor vagy harmadik személyek szellemi tulajdonjogait megsértő módon használja Piacteret,

A Piactér Adminisztrátora felszólítja a Felhasználót, e-mail üzenetet küldve a Felhasználónak a Felhasználó saját Fiókja regisztrációjakor megadott e-mail címre, hogy a jogsértést orvosolja/szüntesse meg, vagy az e-mail üzenet beérkezésétől számított 7 napon belül mutassa be azon körülményeket, melyek azt igazolják, hogy a Felhasználó a fentiekért nem felelős, ellenkező esetben a Felhasználó Fiókja zárolásra, majd törlésre kerül. 

3. Amennyiben a 2. bekezdésben említett jogsértések nem szűnnek meg az ott meghatározott határidőn belül, a Piactér Adminisztrátora zárolja a Felhasználó Fiókját.

4. Amennyiben a Felhasználó sorozatosan megsérti a Szabályzat rendelkezéseit, valamint, ha a 2. bekezdésben meghatározott határidőn belül nem mutatja be a hiteles körülményeket, melyek azt igazolnák, hogy a Felhasználó nem felelős a jogsértésekért, a Piactér Adminisztrátora törölheti a Felhasználó Fiókját. A Felhasználó Fiókjának törlése a Piactéren elérhető Szolgáltatásokról szóló szerződés azonnali hatályú felbontását jelenti. 

5. A Piactéren elérhető Szolgáltatásokról szóló szerződés felbontása nem korlátozza a Piactér Adminisztrátorát, sem harmadik személyek jogát ahhoz, hogy igényelje a Felhasználó által a Szabályzat megsértésének eredményeként keletkezett kár megtérítését. 

8.§ Felelősség

1. A Piactér Adminisztrátora a Piactér tulajdonosaként és üzemeltetőjeként mindent megtesz annak érdekében, hogy a Piactér, valamint a Piactéren keresztül megosztott minden Szolgáltatás folyamatos és zavartalan módon működjön.

2. A Piactér Adminisztrátora különösen az alábbiakért nem vállal felelősséget:

a. ha a Piactérhez való hozzáférés a Piactér Adminisztrátorától független okokból nem elérhető,

b. a Piactér használata eredményeként a Felhasználók között létrejövő szerződések, beleértve eladási, vételi vagy adományozási szerződések megkötéséért és teljesítéséért,

c. A Felhasználók által a Piactéren bemutatott Termékek mennyiségi vagy minőségi hibáiért, sem azok biztonságáért, sem a Felhasználók által elhelyezett tartalmakért, különösen a Termékek szállítási határidejével és elérhetőségével kapcsolatos tartalmakért,

d. a keresett Termék vagy beszállítójának megtalálásáért.

e. a Piactéren bemutatott Termékek hitelességéért. 

 

3. A Piactér Adminisztrátora ellenőrizheti az egyes Felhasználók által a Piactéren elhelyezett tartalmakat. Azonban nincs ilyen kötelessége és nem is felel az egyes Felhasználók vagy más személyek által a Piactéren elhelyezett tartalmakért, különösen azok valódiságáért, megbízhatóságáért, valamint hitelességéért. 

4. Piactér Adminisztrátora nem szól bele a Felhasználók között létrejövő tranzakciókba, sem a Felhasználók között a Piactér használatával kapcsolatban keletkezett bármilyen vitákba. A Piactér Felhasználói között létrejött bármilyen vita esetén, mindegyikük jelen Szabályzatot elfogadva, felmentik Piactér Adminisztrátorát minden felelősség és kötelezettség alól és a kialakult vitákkal kapcsolatban nem fognak a Piactér Adminisztrátorával szemben semmilyen követeléseket támasztani.

5. Ha bármilyen harmadik személy, szerv vagy bíróság követeléseket támaszt vagy eljárást indít a Felhasználó által a Piactéren elhelyezett tartalmakkal kapcsolatban, a Felhasználó köteles viselni az említett követelések vagy eljárások során felmerült díjakat és költségeket. Ezen felül jelen Szabályzat vagy a jogszabályok megsértése esetén a Felhasználó kötelezi magát, hogy meghozza a Piactér Adminisztrátora által meghatározott szükséges intézkedéseket a Piactér Adminisztrátora jó hírének védelme érdekében. 

6. A Piactéren történő Termékek bemutatásával kapcsolatos minden visszaélésről, valamint jelen Szabályzat megsértéséről a Piactér Adminisztrátorát az info@barbiocean.com e-mail címen kell tájékoztatni. 

9.§ Záró rendelkezések

1. Jelen Szabályzat tartalma rögzíthető annak kinyomtatása, adathordozón történő mentése vagy a Piactérről bármikor történő elmentése által.

2. Piactér Adminisztrátora fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat módosítására. A Szabályzat módosítása 7 nappal a Piactéren történő közzététele után lép életbe.

3. A Piactér Adminisztrátora a Szabályzat módosításáról az új Szabályzat életbelépése előtt 7 nappal, a módosított Szabályzatot tartalmazó e-mail üzenet elküldésével tájékoztatja Felhasználót. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem fogadja el a Szabályzat új tartalmát, erről köteles tájékoztatni a Piactér Adminisztrátorát, ami a Piactéren elérhető Szolgáltatásokról szóló szerződés felbontását és a Felhasználó Fiókjának a Piactér Adminisztrátora által történő törlését eredményezi. Amennyiben Felhasználó az előbbi mondatban említett tájékoztatás nélkül a Szabályzat módosítása után továbbra is használja Piacteret, az a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti. 

4. Abban az esetben, ha jelen Szabályzattal kapcsolatban bármilyen vita keletkezik, felek igyekeznek az ügyet közös megegyezéssel rendezni. Jelen Szabályzattal kapcsolatban keletkezett viták eldöntésére a lengyel jogszabályok alkalmazandók. Jelen Szabályzattal kapcsolatban keletkezett vitákban az ügy eldöntésére a Piactér Adminisztrátora székhelye szerinti bíróság illetékes. 

 5. Szabályzat 2020.05.20 napon lép életbe.